GP&C CryptoText

GPCloggo11-300.gif (11635 bytes)


Programmet CryptoText är gjort för att demonstrera möjligheten att använda JPG-bildfiler för säker kryptering av datafiler. I filbiblioteket finns en tidningsartikel i form av ett MS Word dokument. Såväl programmet som bildfiler och datafiler refererade i artikeln finns att ladda hem från det öppna filbiblioteket.

Gå till filbiblioteket


Go to GP&C homepage